Olympic Airlines VΑ Rules and Regulations

1) Γενικές Προυποθέσεις

1.1) Να είστε μέλη στο δίκτυο του IVAO, ή της VATSIM. Χωρίς ID μέλους σε ένα από τα δύο δίκτυα, δεν μπορείτε να εγγραφείτε στην Εικονική Ολυμπιακή Αεροπορία.
1.2) Για την εγγραφή σας πρέπει να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της OAL (http://www.olympicairlinesvirtual.com) και να επιλέξετε “Register”.
1.3) Πρέπει να είστε πάνω από 13 χρονών, για να μπορέσετε να κάνετε εγγραφή.
1.4) Με την εγγραφή σας αποκτάτε πρόσβαση στο Discord της εταιρείας μας. Σας αποστέλλονται κωδικοί πρόσβασης, όπου μπορείτε να βρείτε και άλλα μέλη, να ζητήσετε βοήθεια, και γενικότερα να συζητήσετε για οτιδήποτε αφορά την VA μας.
1.5) Είναι χωρισμένη σε 2 θυγατρικές, την Olympic Airways-Airlines και την Olympic Charter. Η πρώτη εξομοιώνει τις πραγματικές πτήσεις της OAL, ενώ η δεύτερη, παρέχει την ελευθερία πραγματοποίησης πτήσεων από και προς κάθε προορισμό, εξαρτώμενες πάντα από τον τύπο του α/φους που σας επιτρέπει ο βαθμός σας να πετάξετε.
1.6) Μετά την εγγραφή σας, έχετε 7 ημέρες περιθώριο για να κάνετε την πρώτη σας πτήση. Διαφορετικά, ο λογ/σμός σας απενεργοποιείται.
1.7) Για να παραμείνετε ενεργοί, θα πρέπει να κάνετε τουλάχιστον 2 πτήσεις το δίμηνο. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν μπορεί να πετάξει για μεγάλο χρονικό διάστημα. θα πρέπει να στείλει αίτημα για άδεια διαρκείας ("Leave of Absence Request") μέσω του αντίστοιχου σύνδεσμου που υπάρχει στη σελίδα του προφίλ του.
1.8) Τα Pireps αποστέλλονται με το smartCARS. Μπορείτε να το κατεβάσετε μέσα από τη σελίδα του προφίλ σας, πατώντας "My downloads". Μόνο και μόνο αν υπάρξει πρόβλημα, δύνασθε να αποστείλετε την πτήση σας χειροκίνητα μέσω του συνδέσμου "File a Pilot Report", που βρίσκεται στο αριστερό μενού στο προφίλ σας.
1.9) Δεκτές γίνονται πτήσεις που έγιναν ON LINE σε ένα από τα δύο δίκτυα IVAO/VATSIM. Offline πτήσεις δεν επιτρέπονται και δεν θα ληφθούν υπ΄όψιν.
1.10) Tα Pireps θα απορρίπτονται σε περίπτωση που : έχουν σχέδια πτήσης DCT μόνο. Έχετε πετάξει με α/φος που δεν επιτρέπει ο βαθμός σας. Η πτήση ή μέρος αυτής έχει γίνει με sim rate πάνω από 1Χ. Ο ρυθμός καθόδου κατά την επαφή με τον διάδρομο, είναι από 500 πόδια το λεπτό και πάνω. Ειδικά στην περίπτωση του ρυθμού καθόδου, το PIREP γίνεται Reject αυτόματα από το σύστημα.
1.11) Αποδεκτοί εξομοιωτές, είναι όλοι οι εξομοιωτές που μπορούν να συνδεθούν στα δίκτυα IVAO/VATSIM (FS9, FSX, P3D & X-PLANE, MFS).
1.12) Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας παραμείνει ανενεργός για διάστημα περισσότερο των 6 μηνών, αυτός διαγράφεται και θα πρέπει να ξανακάνετε εγγραφή. Σε περίπτωση διαγραφής λογ/σμού, μέγιστος επιτρεπτός αριθμός εγγραφών : 2 φορές
1.13) Κάνοντας εγγραφή στην Olympic Airlines Virtual, αυτόματα αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην παρούσα σελίδα.
1.14) Τα μέλη της εικονικής μας εταιρίας θα πρέπει να έχουν σωστή συμπεριφορά, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο δίκτυο του IVAO.
1.15) H Olympic Airlines Virtual δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματική Olympic Airlines® που υπήρξε στο παρελθόν. Λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρήση σε συνδιασμό με Flight Simulators. Όλα τα λογότυπα και οι λέξεις όπως: Olympic Airlines, Airbus κλπ, σύμφωνα με το νόμο ανήκουν στους κατασκευαστές και ιδιοκτήτες τους. Το υλικό που υπάρχει σε αυτή την σελίδα (χάρτες κτλ.) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πραγματικές πτήσεις. Οι διαχειριστές της Olympic Airlines Virtual δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης αυτού του όρου.
1.16) Όσα μέλη της Olympic Airlines ήταν ανενεργά και έχουν διαγραφεί δεν έχουν δικαίωμα επανεγγραφης.
1.17) Η χρήση, η αναδιανομή και η επεξεργασία οποιωνδήποτε λογοτύπων και / ή liveries χωρίς άδεια, απαγορεύεται και θα έχει ως αποτέλεσμα την οριστική διαγραφή του λογαριασμού.

2) General Terms

2.1) To be IVAO or VATSIM member. If you do not have either an IVAO or VATSIM ID, you will not be allowed to join the VA.
2.2) In order to register, you must to click the link “Register”.
2.3) You must be at least 13 years of age in order to register.
2.4) After registration, you will be granted access to our Discord Server. You will receive by email, all the necessary information to join the servers.
2.5) Our VA is divided into 2 separate subsidiaries. Olympic Airlines-Airways and Olympic Charter. Olympic Airlines-Airways, simulates the real flights of Olympic. The second gives freedom to our pilots, to fly anywhere in the world, depending of course on the type of aircraft they are authorized to fly, according to their rank.
2.6) After registration, you have 7 days to complete your first flight. If you are not successful in completing a flight, your account will become inactive.
2.7) In order to stay active, you must fly at least 2 flights every 2 months. If a member, for any reason, can not fly for an extended period, they must send a "Leave of Absence Request" through the form located on the left side of their Profile page.
2.8) PIREPS, are being sent by smartCARS. You can download it through your profile page by clicking on the "My downloads" button. Only in the event of a problem, can a member send their flight manually through the link "Send a Pilot Report", that is on the left menu in their profile.
2.9) Only flights that flown online are accepted. Offline flights are prohibited. Nevertheless, a disconnection of maximum 20 minutes is allowed.
2.10) PIREPS will be rejected in the event of : "DCT" flight plans, flying with an aircraft that is not allowed by your rating, sim rate usage of more than 1x, touch down rate of 500 feet/min and more. Rejection is being done automatically by the system.
2.11) All Flight Simulators that can connect with IVAO/VATSIM networks are acceptable (FS9, FSX, P3D, X-PLANE, MFS).
2.12) If your account stays inactive for more than 6 months, Your account will be deleted and you will be required to register again. In case of account deletion, maximum registrations allowed : 2
2.13) By registering at our VA, you must accept all the Rules & Regulations that are described in the current page.
2.14) All our members must have a courteous and polite attitude, and be in accordance with the Rules & Regulations of IVAO/VATSIM networks.
2.15) Olympic Airlines Virtual has no relation to the actual Olympic Airlines® that existed in the past. It operates exclusively for use in combination with Flight Simulators. All logos and words like: Olympic Airlines, Airbus, etc., according to the law belong to manufacturers and owners. The material in this page (maps etc) can not be used for real flights. The managers of Olympic Airlines Virtual have no liability for failure to comply with this rule.
2.16) Members that have been deleted twice are prohibited from registering again at our VA.
2.17) All artwork unless stated otherwise is created by and/or for Olympic Airlines VA. They are and remain property of Olympic Airlines VA. Redistribution and/or modification of any artwork, including liveries, social media content, website content and videos is strictly prohibited without written approval from Constantinos Foteinos and/or Jason Alexiadis. The unlawful redistribution or modification of any artwork will result in immediate account termination and in severe cases, legal action.

3) Pilots Rank System

3.1) Each pilots' rank, is depended from the total hours flown in our VA. All the above, are described in Operations/Ranking System page.
3.2) Real PPL pilots, are automatically get the "Captain" rank. Real ATPL pilots, are automatically get the "Commercial Captain" rank. The rank of both above, is been given after the submission to Pilots manager, of a photocopy of their PPL/ATPL licence
3.3) To access the full downloads section. A pilot must have at least 20 hours and/or be at least rank 'First Officer'.

4) Σύστημα βαθμών πιλότων

4.1) Ο βαθμός του κάθε πιλότου, εξαρτάται από τις ώρες που έχει στη VA. Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά, στη σελίδα Operations/Ranking System.
4.2) Πιλότοι που κατέχουν PPL, παίρνουν αυτόματα το βαθμό του "Captain". Πιλότοι που κατέχουν ATPL, παίρνουν αυτόματα το βαθμό του "Commercial Captain". Και στις 2 πιο πάνω περιπτώσεις, ο βαθμός δίνεται μετά την αποστολή στον Pilots manager", φωτοτυπίας του σχετικού διπλώματος.
4.3) Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Downloads. Ο πιλότος πρέπει να έχει τουλάχιστον 20 ώρες και / ή τουλάχιστον να είναι "First Officer".

5) Μεταφορά πτητικών ωρών

5.1) Πιλότοι που έχουν πτητικές ώρες από άλλες VAs, μπορούν να κάνουν μεταφορά των ωρών αυτών, επικοινωνώντας με τον Pilots Manager. Επιπρόσθετα, οι πιλότοι θα πρέπει να στείλουν link ή screeshot που να φαίνονται οι ώρες αυτές. Η μεταφορά των ωρών αυτών, επιτρέπεται μόνο από μία VA της επιλογής τους και μόνο για μία φορά.

6) Hours transfer

6.1) Pilots that want to trasfer their hours from other VAs, must communicate with our Pilots Manager. Additionally, pilots must send a link or screenshot, that proves it.

If you agree with our Rules and Regulations, you may continue to fill out the Application by clicking below.